วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

KG.1อนุบาลบ้านแม่พระอุปถัมภ์ เรียนว่ายน้ำทุกวันอังคาร

กายบริหาร อบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ

ฝึกท่าขึ้นลงสระ

                                                       ฝึกขึ้นลงสระ-นั่งและนอนเตะเท้า
ด.ช.ศุุภกร (น้องใบไม้) คงน้อย สมาชิก KG.1
อนุบาลบ้านแม่พระอุปถัมภ์